เนื้อหา

มาแล้วโปรโมชั่นกลางปี ระบบ RO

ชุดผลิตน้ำดื่มระบบ RO 6 คิว,12 คิว,24 คิว ประกอบด้วยชุดปรับคุณภาพน้ำ (soft) 3 ตัว,ชุดล้างเกลือ,ชุดล้างไส้เมมเบรน,ชุดโต๊ะบรรจุน้ำถังและลัง รางเลื่อนออกจากห้องบรรจุยาว 2 เมตร ราคาเริ่มที่ 180,000 บาท 220,000 บาท และ 260,000  บาท ตามลำดับ (ภาพประกอบเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น)

Site Map

หน้าแรก             ข้อมูลของเรา               รายการสินค้า                                                    
                       ผลงานที่ผ่านมา            ระบบล้างภาชนะ                                                            
                                                      ระบบกรองน้ำ                                                                                       
                                                      เครื่องบรรจุน้ำ                                                                               
                                                      สินค้าพิเศษ
                                                      อะไหล่และอุปกรณ์
                                                      เทคโนโลยี