เครื่องล้างถังภายในใช้เอ็นปั่น

แปลงปั่นทำจากเส้นเอ็นอย่างดี มีความคงทน ทำความสะอาดภายในถังได้อย่างสะอาดหมดจด มีมอเตอร์ที่มีความทนทานสูง ช่วยผ่อนแรงให้ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
                                                                  รายการสินค้า

Site Map

หน้าแรก             ข้อมูลของเรา               รายการสินค้า                                                    
                       ผลงานที่ผ่านมา            ระบบล้างภาชนะ                                                            
                                                      ระบบกรองน้ำ                                                                                       
                                                      เครื่องบรรจุน้ำ                                                                               
                                                      สินค้าพิเศษ
                                                      อะไหล่และอุปกรณ์
                                                      เทคโนโลยี