เครื่องล้างขวดภายใน แบบกึ่งอัตโนมัติ

เพิ่มความสะดวกสบาย และ รวดเร็ว ให้กับธุรกิจการผลิตของท่าน ด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ มั่นในในการทำความสะอาดอย่างเต็มที่ สามารถใช้ร่วมกับสายพานได้เป็นอย่างดี                                                             รายการสินค้า

Site Map

หน้าแรก             ข้อมูลของเรา               รายการสินค้า                                                    
                       ผลงานที่ผ่านมา            ระบบล้างภาชนะ                                                            
                                                      ระบบกรองน้ำ                                                                                       
                                                      เครื่องบรรจุน้ำ                                                                               
                                                      สินค้าพิเศษ
                                                      อะไหล่และอุปกรณ์
                                                      เทคโนโลยี